Semalt gợi ý các ngôn ngữ lập trình tốt nhất để quét web

Quét web là gì? Đây là một quá trình khai thác dữ liệu hoặc thu thập thông tin hữu ích từ web. Đây là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều phát triển tích cực và tất cả các nhiệm vụ quét web đều có chung một mục tiêu và đòi hỏi sự đột phá về trí tuệ nhân tạo, hiểu biết ngữ nghĩa và xử lý văn bản. Dữ liệu thường được lấy từ internet bằng trình duyệt web hoặc thông qua Giao thức truyền siêu văn bản, nhưng chúng tôi cũng có thể thực hiện bằng một công cụ mạnh mẽ như import.io, Octopude, Kimono Labs và Mozenda.

Các ngôn ngữ lập trình khác nhau để quét web:

Bạn có thể sử dụng các công cụ được đề cập ở trên để quét dữ liệu từ internet hoặc có thể học ngôn ngữ lập trình để thực hiện các tác vụ quét web của mình theo cách thủ công.

1. Node.js:

Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình tốt nhất để quét web và thu thập dữ liệu. Node.js chủ yếu được sử dụng để lập chỉ mục các trang web khác nhau và hỗ trợ cả thu thập dữ liệu phân tán và quét dữ liệu cùng một lúc. Tuy nhiên, node.js chỉ phù hợp cho các dự án quét web cấp cơ bản và không được khuyến nghị cho các tác vụ quy mô lớn.

C và C ++:

Cả C và C ++ đều cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời và là ngôn ngữ lập trình nổi bật để quét web. Bạn có thể sử dụng các ngôn ngữ này để xây dựng trình quét dữ liệu cơ bản, nhưng chúng không phù hợp để tạo trình thu thập dữ liệu web.

PHP:

Thật an toàn khi đề cập rằng PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình tốt nhất để quét web và được phát hành để phát triển các phần mềm mở rộng và mở rộng web mạnh mẽ.

Con trăn

Cũng giống như PHP, Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến và tốt nhất để quét web. Là một chuyên gia Python, bạn có thể xử lý nhiều tác vụ thu thập dữ liệu hoặc quét web một cách thoải mái và không cần phải học các mã phức tạp. Requests, Scrappy và BeautifulSoup, là ba khung Python nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất. Yêu cầu ít được biết đến hơn Scrapy và BeautifulSoup nhưng sở hữu nhiều tính năng để giảm bớt công việc của bạn. Scrapy là một thay thế tốt cho import.io và chủ yếu được sử dụng để cạo dữ liệu từ các trang web động. BeautifulSoup là một thư viện mạnh mẽ khác được thiết kế cho các nhiệm vụ cạo hiệu quả và tốc độ cao.

Ba khung hoặc thư viện này giúp thực hiện các tác vụ quét web khác nhau và phù hợp cho cả lập trình viên và người không lập trình.

Ngôn ngữ lập trình tốt nhất để quét web là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao được giải thích để lập trình cho mục đích chung và cho phép bạn cạo dữ liệu từ internet với tốc độ nhanh. Cho đến nay, đây là ngôn ngữ lập trình tốt nhất để quét web và có hệ thống loại động và quản lý bộ nhớ tự động để dễ dàng cho công việc của bạn. Một trong những tính năng đặc biệt nhất của Python là nó có hàng tá khung và thư viện và rất dễ học. PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được thiết kế cho cả phát triển web và các tác vụ quét web, nhưng nó được sử dụng làm ngôn ngữ lập trình cho mục đích chung. Nó có nghĩa là Python tốt hơn nhiều so với PHP và các ngôn ngữ lập trình khác và có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu cả các trang web đơn giản và động. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng khung hoặc trình quét web của riêng mình bằng Python và không phải lo lắng về chất lượng dữ liệu bị loại bỏ.

mass gmail